Ritmus Menedzsment

Avagy mi is a Ritmusok és Ütemek szerepe a kreatív alkotó tevékenységben? Mi az a Ritmus Menedzsment?

Miként a táncban is könnyű az ütemben mozogni, úgy a kreatív alkotó tevékenységnek is megvannak a maga ütemei és hullámai, melyek tudatosításával teremtő tánccá tehető az alkotási folyamat.

Vegyük példának a megfigyelés – megértés – döntés – megvalósítás folyamatát! Mindig a megfelelő ütemen belül mozogva lehetővé válhat a kreatív alkotás, amely lehetőséget ad komplex tevékenységek, alkotócsoportok (például cégek) összehangolására.

Ritmus Menedzsment

A Ritmus Menedzsment tudatos kezelésével felismerhetővé válik, mikor nincs meg az ütem; például leragadhatunk az ötletelés fázisban, anélkül hogy a döntés, megvalósítás fázisokon is végighaladnánk. Ilyenkor a teremtés összes energiája a leragadt hullámban visszhangzik, nem egyszer számos elfojtott, kifejezésvágyból eredő érzéssel kísérve. Történik persze esetleg kreatív teremtés, mert újabb és újabb ragyogó ötletet halmozhatunk például fel, de a döntés és megvalósítás híján a teremtési kör megreked úgyszólván az alapoknál. Ehelyett az ütemek elindítása, követése és lecsengése tudatosan felismerhető, kezelhető!

Mivel a ritmusban maradva kicsi az ellenállás, könnyűvé válik a mozgás, mint ahogy a mozgatás is, annak mindenféle értelmezésében. A Ritmus Menedzsment további általunk használt gyakorlati alkalmazási területei még például:

  • A ritmusok alkalmazása társas kommunikációban
  • A ritmusok és a tárgyalástechnika

Ezekről a gyakorlati területekről később írunk gondolatébresztőket, érdekes és használhatónak bizonyult nézőpontokat!

Addig is tartsuk észben a Ritmus fontosságát, és táncra fel!