Channeling irodalom

pali_450x450Az ÉLETCOACHING csapatán belül a Channeling típusú irodalommal elsősorban Pali és Kriszi foglalkoznak. A különböző entitások által közvetített, vagy nevében íródott alkotások közül egyik kedvencünk egyértelműen Jane Roberts “Seth” könyvei. Legtöbbünk számára a Seth könyvek nem egyszerű olvasmányok, a tapasztalat szerint sokan belekezdenek egy-egy könyvbe, majd néhány oldal után félbehagyják, elvesztik érdeklődésüket.

Mindketten 2008 körül kezdtük el olvasgatni Seth műveit, és mindkettőnk számára évekbe telt, mire egyfajta “kitartással”, könnyedséggel tudjuk olvasni Seth mondanivalóját. Azon túl, hogy egytől egyig érdekes és inspiráló olvasmányok Jane Roberts művei, azt találtuk, hogy rengeteg olyan nézőpontot, rengeteg olyan gyakorlatot tartalmaznak, amelyek coaching környezetben eredményesen használhatók: segítenek új kapúkat nyitogatni, kellemesebb és biztonságosabb irányba mozgatni életszemléletünket, csökkenteni beszorultságunkat.kriszi_300x300

A Seth által megfogalmazott gondolatok mellett esetenként építkezünk még Kryon és Elias írásaira. Az Elias által megfogalmazott nézőpontok közül kiemelten érdekes meglátásokra ad lehetőséget a soft / intermediate / common beállítódásokkal kapcsolatos megközelítés.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a felsorolt szövegek haszna, létjogosultsága coaching szempontból nem arra alapszik, hogy a megfogalmazott gondolatok “igazak”-e; továbbá ebből a szempontból nem lényeges kérdés az sem, hogy ezen tartalmakat valóban nem-emberi entitások hozzák-e létre meg. Coaching szempontból a megfogalmazott nézőpontok azáltal válnak relevánssá, hogy segítenek életünk kérdésköreire, problémáira, céljaira, vágyaira más és más szempontokból rátekinteni, ezáltal növelik a beavatkozási lehetőségeink számát, típusát.

A coaching során törekszünk arra, hogy minden kliensünkkel megtaláljuk azon nézőpontokat, amelyek a leginkább segítik elmozdulását az általa vágyott irányokba.