Coaching módszertan


Módszertani alapvetések


Az Életcoaching coachok által használt coaching módszertan több forrásból táplálkozik: Coaching tanulmányainkat a Kreatív Valóságteremtés (KVT) alapú coaching iskolában végeztük, és a Kreatív Valóságteremtés alapú módszertan filozófiájának és gyakorlati eszközeinek jelentős részét használjuk munkánk során. Ugyanakkor nem feltétlenül egy-az-egyben Kreatív Valóságteremtés alapú módszertant alkalmazunk, az Életcoaching coachok egyéni szabadságot kapnak abban, hogy milyen arányban támaszkodnak a KVT szemléletére és módszertani elemeire. Az általunk használt Kreatív Valósáteremtés elemekben is szükségszerűen szerepet kapnak a saját élményeink, saját értelmezésünk, szakmai meglátásunk és a coach személyisége egyaránt.

A Kreatív Valóságteremtés képezi az egyik közös pontot az Életcoaching coach csapatán belül, ezen felül közös módszertani elkötelezettségünk, hogy minél nagyobb számú nézőpont rugalmas, a helyzethez illeszkedő alkalmazására legyünk képesek.

Coachok kedvelt nézőpontrendszerei


Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan területet, nézőpontrendszert, filozófiai, tudományos vagy szakmai irányzatot, amely erősen inspirál minket.

Radnóti Krisztina


Szabó Noémi


  • Képzőművészet, festészet
  • Alkotási folyamatok

Kollát Dénes Pál


Életcoaching K+F


Nagymértékben támaszkodunk saját kutatásainkra és fejlesztéseinkre is. Az általunk végzett humán K+F folyamat röviden leírva azt jelenti, hogy tapasztalat és ötletek mentén kialakítunk eszközöket, modelleket, gyakorlatokat amelyeket segíthetnek egyes vágyott állapotok felé való elmozdulásban. Ezeket az eszközöket – nézőpontok, gyakorlatok, konkrét lépéssorozatok – ezt követően első körben a coach saját magán kipróbálja, majd másokkal együttműködve teszteljük.

A kutatási folyamatban az eredménnyel legalább egyforma fontosságú a kutatásban és fejlesztésben levés élménye, hangulata, mivel engem nagymértékben segít abban, hogy olyan biztonságos és örömteli állapotban legyek tartósan, amelyben eredményesebben tudok a klienseimmel való munkámban is az intuíciómra támaszkodni, illetve könnyebben megtartom a coaching folyamatban a saját belső biztonságomat.

Inspirációk


Seth Speaks: The Eternal Validity of the Soul

Írta: Jane Roberts. Amber-Allen Publ., New World Library. 1994. | Talán kedvenc nézőpontrendszerünk alapkönyve. Újraolvasva mindig találunk benne újdonságot. Eredeti nézőpontok az emberiség történetéről.


Álomban ébren

Írta: Florinda Donner. Püski Kiadó Kft. 1999 | Csodálatos könyv a tudatos álmodás női energiáiról. Nem csak az intellektust érinti meg, a könyv olvasása önmagában olyan élmény, ami változtat és elvarázsol.


Coaching: Evoking Excellence in Others

Írta: James Flaherty. Routledge, 2011 | Kognitív modellek és alapos háttérkutatás, filozófiai hivatkások révén világít meg olyan nézőpontokat, amik “dallamosabb” – például spirituálisabb – megközelítések részét is képezik.


Az álmodás művészete

Írta: Carlos Castaneda. Püski Kiadó Kft. 2003 | Az álmodást számos szokatlan megközelítésben tekinti, egy férfi álmodó útját mutatja be. Az álmodás hét kapúja. Számos gyakorlatot, gyakorlati nézőpontot tartalmaz. A Krisztina téri boltban kapható.


Érzelmi intelligencia coaching – A vezető, a coach és az egyéni teljesítmények fejlesztése

Írta: Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson. Otker-Nodus, 2009 | Számos, általunk kedvelt nézőpont leegyszerűsített megfogalmazása, jól használható sok coaching folyamat kezdeti fázisaiban.


The 7 Habits of Highly Effective People

Írta: Stephen Covey. Free Press, 1989 | Megmutatja, hogy egy értékrend alapú megközelítés és életfilozófia hogyan használható a kapuk nyitására, személyes szabadságunk bővítésére.